GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

GDPR

Jaké povinnosti ukládá GDPR školám?

  • implementace záměrné a nezbytné ochrany dat
  • vypracování posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, v angličtině DPIA neboli Data Protection Impact Assessment
  • jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů neboli DPO (Data Protection Officer)
  • zavedení tzv. pseudonymizace osobních údajů
  • vedení záznamů o činnostech zpracování
  • konzultace s dozorovým orgánem před samotným zpracováním osobních údajů

Zdroj: gdpr.cz