Nápověda k soutěžím

Nápověda k soutěžím

Nápověda WikiZUŠ Slovensky ČeskyStisknutím tlačítka Hledat prohledáte nápovědu. Výběrem z našeptávače přejdete na konkrétní článek.

  1. 19.11. Diplom
   1. 19.11.2. Úprava Diplomu
   2. 19.11.3. Tisk Diplomu
  2. 19.16. GDPR v EOS
  3. 19.18. Cookies
  4. 19.19. Kontakty

Rejstřík

 • A
 • administrativa soutěží
 • Aktualizace údajů o škole
 • B
 • Bodování v případě 7 porotců
 • C
 • Co konkrétně EOS ZUŠ nabízí?
 • Co mám udělat, když jsem zjistil chybu v Přihlášce a je po uzávěrce soutěže?
 • Co mám udělat, když si omylem smažu kolo?
 • Co mám udělat pro postup žáka do dalšího kola? Nevidím v dalším kole žáky, kteří postoupili.
 • Co mám udělat pro postup žáka, který dostal pouze návrh na postup?
 • Cookies
 • D
 • Diplom
 • G
 • GDPR v EOS
 • CH
 • Chci si zkušebně vytisknout Diplom a stále se mi zobrazuje i slovo „UKÁZKA“
 • J
 • Jak mám postupovat v případě, že se žák nebo soubor na soutěž nedostavil?
 • Jak mám vyplnit Přihlášku do soutěže? Kdo ji může vyplnit?
 • Jak mohu přeskupit soutěžící v rámci bloku již hotového Harmonogramu?
 • Jak mohu upravit informace o ZUŠ?
 • Jak nastavím tisk Diplomu?
 • Jak se tvoří Výsledková listina?
 • Jak správně vložit přílohu do Přihlášky literárně–dramatické soutěže?
 • Jak vložit do Přihlášky výtvarné soutěže obrázky a fotografie?
 • Je možné Přihlášku do soutěže později ještě upravit?
 • Jsem ředitelem školy. Co můžu nebo musím v EOS ZUŠ udělat?
 • K
 • Kam se elektronická Přihláška odešle?
 • Kde najdu počet soutěžících z jednotlivých krajů?
 • Kdo má právo upravovat soutěžní kolo
 • Kdy je potřeba vyplnit název souboru?
 • Kdy vidí výsledkovou listinu veřejnost?
 • Kontakty
 • Kontrola vyplněné Přihlášky do soutěže
 • L
 • Lze seřadit soutěžící podle ZUŠ?
 • M
 • Mohu do soutěže přihlásit žáky z více ZUŠ?
 • Mohu jednomu žákovi udělit dvě zvláštní ceny?
 • Mohu vytisknout i čestné uznání?
 • Musí se Přihláška do soutěže tisknout, podepisovat a razítkovat?
 • Může porota zvolit možnosti bodování?
 • N
 • Na Prezenční listině porotců, pedagogů a hostů je jméno pedagoga 2x
 • Nastavení soutěžního kola
 • Nejčastěji kladené otázky
 • Nejčastější otázky týkající se Přihlášek
 • O
 • Obrázek na Diplom
 • Oprávněná osoba a přidělování práv
 • organizace soutěží
 • P
 • Poslat zprávu z EOS ZUŠ
 • Postup organizace soutěží v EOS ZUŠ
 • Postup přihlášení do soutěže v EOS ZUŠ
 • Postup zadání nekonajícího se školního kola
 • Proč nevidím obrázek na Diplomu?
 • Proč nevidím Přihlášky žáků, které jsem si navedl do systému?
 • Pro koho je EOS ZUŠ určen?
 • Přidání nového krajského předsedy sekce
 • Přihláška do soutěže
 • přihláška do soutěže
 • Přihlášku jsem omylem zadal dvakrát. Jak ji mám ze systému smazat?
 • Přihlášky do Soutěžní přehlídky literárně–dramatického oboru
 • Přihlášky do Soutěžní přehlídky výtvarného oboru ZUŠ
 • Přístupové údaje do EOS ZUŠ
 • Při vyplňování Bodovací tabulky nemám zašednutá příslušná políčka u pedagogů, kteří bodovat nemají
 • R
 • Role, možnosti, povinnosti
 • S
 • smysl EOS
 • soutěže
 • Strana Soutěže
 • Stručný návod pro bodování porotců
 • T
 • Tisk Diplomu
 • Úprava Diplomu
 • Úprava Přihlášky do soutěže
 • Úprava soutěžního kola
 • V
 • Věk žáka na Přihlášce do soutěže
 • Věk žáka na Přihlášce do soutěže LDO
 • Vygenerování přístupových údajů pro nového administrátora školy stávajícím ředitelem
 • Z
 • Zamykání soutěžních kol
 • Zapomenuté heslo
 • Získání přístupových údajů do EOS
 • Získání přístupových údajů v případě, že stávající ředitel neprovedl změnu ve vedení školy v EOS
 • Změna osobních údajů
 1. Trvalý odkaz

  19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)

  Elektronický systém soutěží ZUŠ (dále jen EOS ZUŠ) je cloudový informační systém zpracovávající veškerou dokumentaci soutěží základních uměleckých škol. EOS ZUŠ umožňuje rychlou a přesnou evidenci soutěžících díky elektronické Přihlášce do soutěže a usnadňuje veškerou administrativu se soutěžemi spojenou.
  Soutěže ZUŠ se řídí Organizačním řádem soutěží a přehlídek žáků základních uměleckých škol, jak ho zveřejňuje MŠMT.

  Navigace: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)

  Související témata: soutěže přihláška do soutěže smysl EOS administrativa soutěží organizace soutěží

 2. Trvalý odkaz

  19.1. Pro koho je EOS ZUŠ určen?

  Je určen:
  • především pořadatelům jednotlivých soutěžních kol,
  • pedagogům, kteří přihlašují soutěžící do soutěže,
  • komukoliv, kdo se chce dozvědět informace o soutěžích,
  • slouží všem ZUŠ v ČR,
  • poskytuje údaje i pro nadřízené orgány (krajské úřady, MŠMT...).

  Navigace: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ) › 1. Pro koho je EOS ZUŠ určen?

  Související témata: pro koho kdo EOS používá uživatelé využití

 3. Trvalý odkaz

  19.2. Co konkrétně EOS ZUŠ nabízí?

  Pomáhá s vyplněním nebo automaticky vytváří tyto dokumenty:

  • Harmonogram soutěže,
  • Prezenční listina soutěžících,
  • Prezenční listina porotců, pedagogů a hostů,
  • Rozdělení učeben,
  • Cedule na dveře učeben,
  • Soutěžní katalog,
  • Bodovací lístek,
  • Bodovací tabulka,
  • Výsledková listina,
  • Diplom,
  • Protokol o předání věcných cen,
  • Export do programu Excelence.

  Mimo jiné nabízí také tyto dokumenty:
  • Informace o soutěži,
  • Seznam soutěžících s možností hledání, filtrování a řazení,
  • Počet soutěžících z jednotlivých ZUŠ,
  • Obsazení poroty,
  • Seznam soutěžních skladeb.

  Navigace: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ) › 2. Co konkrétně EOS ZUŠ nabízí?

  Související témata: nabídka dokumenty Co EOS umí využití základní informace

 4. Trvalý odkaz

  19.3. Přístupové údaje do EOS ZUŠ

  Přístupové údaje (přihlašovací údaje) jsou uživatelské jménoheslo

  Přihlašovací údaje potřebují organizátoři soutěže nebo ti, kteří mají nějakou funkciUmělecké radě

  Nepotřebují je pedagogové, kteří vyplňují Přihlášku do soutěže, ani veřejnost, která se chce podívat na Harmonogram soutěže, Výsledkovou listinu nebo další dokumenty.

  Přístupové údaje obdrželi všichni ředitelé ZUŠ v ČR a mohou je vygenerovat pro další zaměstnance ve své škole a udělit jim tím přístup do EOS ZUŠ
  V níže uvedených článcích jsou uvedeny pouze specifické situace - někdo, kdo do EOS ZUŠ přístup nemá nebo zapomněl své přihlašovací údaje.

  Bývalým zaměstnancům ukončíte pracovní poměr nastavením data v Osobních údajích zaměstnance (kolonka V ZUŠ do…).


 5. Trvalý odkaz

  19.3.1. Vygenerování přístupových údajů pro nového administrátora školy stávajícím ředitelem

  V případě, že má škola nového ředitele nebo zástupce, kteří nemají své přihlašovací údaje, a potřebují je vygenerovat, stávající ředitel vloží změny ve vedení školy do systému EOS:

  • V případě, že stávající ředitel předává svou funkci novému řediteli, musí ve svých Osobních údajích odkliknout checkbox “Ředitel” a kliknout na tlačítko Uložit.  
  • Na straně  Zaměstnanci klikne na tlačítko  Přidat zaměstnance, vyplní osobní údaje nového ředitele nebo zástupce, především jméno, e-mailovou adresu a zatrhne checkbox Ředitel nebo Zástupce ředitele “(dle funkce daného pracovníka). Ponechá zakliknuté checkboxy pro automatické vygenerováníodeslání přihlašovacích údajů e-mailem. Poté klikne na tlačítko  Uložit údaje, případně Uložit údaje i s chybami
  • Na straně Zaměstnanci vyhledá v seznamu zaměstnanců daného pracovníka a kliknutím na odkaz “Změnit” se otevře strana Nastavení uživatele, kde v řádku Typ uživatele v rozbalovacím seznamu vybere Administrátor školy a klikne na tlačítko Uložit


  Navigace: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)3. Přístupové údaje do EOS ZUŠ › 1. Vygenerování přístupových údajů pro…

  Související témata: nový ředitel ředitel stávající vygenerovat

 6. Trvalý odkaz

  19.3.2. Získání přístupových údajů v případě, že stávající ředitel neprovedl změnu ve vedení školy v EOS

  V případě, kdy odcházející ředitel neprovedl změny v systému EOS a již nemá přístupové údaje do systému EOS, musí kontaktovat Technickou podporu EOS ZUŠ na e-mailové adrese souteze@sensio.cz.

  • V případě, že si administrátor školy nepamatuje své přístupové údaje do EOS ZUŠ, a požádá technickou podporu EOS ZUŠ o obnovení přístupu, náklady spojené s vygenerováním a zasláním přístupových údajů hradí daná ZUŠ

  • V případě, že dojde k zásadním změnám v ZUŠ, které současný ředitel nemohl ovlivnit (nestandardní změna ředitele apod.), náklady spojené s vygenerováním a zasláním přístupových údajů hradí ÚUR

 7. Trvalý odkaz

  19.3.3. Zapomenuté heslo

  Pokud jste zapomněli heslo, můžete si na vaši e-mailovou adresu (uloženou v Osobních údajích u daného zaměstnance) nechat zaslat nové.

  • Klikněte na odkaz Zaslat nové heslo
  • Vyberte ZUŠ, zadejte e-mailovou adresu, vyplňte kontrolní otázku a klikněte na tlačítko Odeslat a postupujte podle pokynů v e-mailu.

 8. Trvalý odkaz

  19.4. Změna osobních údajů

  1. Pro změnu kontaktních údajů v EOSu klikněte po přihlášení do EOSu na svoje jméno vlevo nahoře.
  2. Otevře se stránka Nastavení.
  3. Klikněte na link Osobní údaje zaměstnance.
  4. Otevře se stránka s vašimi osobními údaji. Upravte kontaktní údaje.
  5. Stránku uložte pomocí tlačítka Uložit údaje.

  Pokud nepoužíváte na škole iZUŠ, nebudete mít pravděpodobně všechna pole vyplněna. V tom případě je třeba stránku uložit pomocí tlačítka Uložit údaje i s chybami vpravo dole.
 9. Trvalý odkaz

  19.5. Aktualizace údajů o škole

  Údaje o vaší škole může změnit pouze ředitel školy na straně Škola.
  Po zadání údajů stiskněte tlačítko Uložit údaje o škole

  V případě, že organizátor soutěže zjistí, že údaje o škole nejsou aktuální, musí kontaktovat ředitele školy, aby údaje změnil. 


  Navigace: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ) › 5. Aktualizace údajů o škole

  Související témata: údaje o škole ředitel Škola neaktuální

 10. Trvalý odkaz

  19.6. Strana Soutěže

  • Na úvodní straně Soutěže jsou zobrazeny soutěže pro aktuální školní rok
  • Ke každé soutěži jsou uvedeny další informace, které zobrazíte kliknutím
  • Pod seznamem soutěží naleznete důležité dokumenty týkající se soutěží a také odkazy pro přepnutí se do některého z předchozích školních roků.

 11. Trvalý odkaz

  19.7. Postup přihlášení do soutěže v EOS ZUŠ

  1. Školy obdrží odkaz na Přihlášku do soutěže (https://www.soutezezus.cz/souteze/prihlaska_do_souteze/).
  2. Přihlášku do soutěže (dále jen Přihlášku) vyplní pedagog žáka/žáků a odešle kliknutím na tlačítko Odeslat přihlášku (netiskne, nepodepisuje).
  3. Přihláška se uloží do databáze na serveru, je možné se na ni později podívat přes proklik v notifikaci, případně údaje ještě upravit.
  4. Pedagogovi přijde e-mail s notifikací potvrzující odeslání Přihlášky spolu s dalšími informacemi. 
  5. Řediteli vysílající Základní umělecké školy přijde e-mail (na e-mailovou adresu školy) s informací, že byla odeslána Přihláška, aby ji zkontroloval a schválil. V případě nesouhlasu s Přihláškou ji může smazat.
  6. Pořadatelská škola daného kola po přihlášení do EOS ZUŠ (tajemník poroty, případně další pověřené osoby) uvidí seznam všech odeslaných Přihlášek, se kterými bude moci dále pracovat.
  7. Přihlášky jsou po postupu žáka do vyššího kola automaticky „přeposílány“ pořadatelské škole vyššího kola.
  8. Na Přihlášce je vidět umístění žáka ve všech soutěžních kolech.
  9. Ředitel vysílající školy má přístup k seznamu všech Přihlášek a může sledovat jejich postup v soutěži.
 12. Trvalý odkaz

  19.7.1. Přihláška do soutěže

  V Přihlášce do soutěže postupně shora dolů vyplníte všechna políčka, případně vyberete vhodné možnosti z nabízených seznamů (roletky). Nepřeskakujte jednotlivá pole k vyplnění.
  1. Soutěž – vyberte soutěž, do které chcete žáka přihlásit (např. Hra na klavír).
  2. ZUŠ – máte možnost vybrat ZUŠ ze seznamu nebo začít psát do volného políčka název školy a poté vybrat z níže zobrazených nabídek. Můžete si kliknutím Zobrazit informace o škole (adresa, telefon, e-mail, web, IČ)
  3. Soutěžní kategorie – vyberte soutěžní kategorii (např. Sólová hra na klavír, Klavírní dua...)
  4. Vyplňte údaje o soutěžícím – jméno a příjmení s prvním velkým písmenem a zbytek malými (není možné napsat např. celé příjmení velkými písmeny). Do pole škola u soutěžícího prosím napište název školy, kterou navštěvuje (např. ZŠ Krupkova). V případě potřebné opravy je nabídnutý tvar „Navrhovaná oprava“.
  5. Vypočítat věk a věkovou kategorii – věkovou kategorii vypočítá EOS sám podle data narození soutěžícího, věkovou kategorii lze změnit na vyšší, nikoli na nižší.
  6. Repertoár – u repertoáru máte možnost volby více autorů (můžete tak uvést např. autora hudby, textu, aranžmá, dramaturgie aj.) Stačí kliknout na tlačítko zelené plus (+) a vyplnit dle potřeby. Pokud skladba autora nemá – vyplňte např. Lidová, nebo Anonym (použijte velké začáteční písmeno jako u každého jiného jména).
  7. Pedagogové – alespoň u jednoho pedagoga musí být vyplněn e-mail a telefonický kontakt. Pro přidání více Pedagogů či Korepetitorů zapsaných na Přihlášce, stačí kliknout na tlačítko Přidat další řádek. Tabulka s Korepetitory se objeví pouze u soutěží, u kterých korepetitoři účinkují.
   Pokud pedagog nemá školní e-mailovou adresu nebo telefonní číslo a nepřeje si vkládat soukromé údaje, ať použije školní e-mail telefon do školy
   E-mail je důležitý údaj. Pokud není správně vyplněný, nelze Přihlášky do ZUŠ doručit. Dbejte na správnost e-mailové adresy. Velmi často jsou u nich chybné domény, překlepy apod. Takto odeslané e-maily pak blokují celou frontu odesílaných Přihlášek, což je nepřípustné. 
   1. Poznámka: V iZUŠ mají školy pro kontrolu nástroj „Ověřování e-mailových adres“. 
  8. Poznámky – do poznámek zapište cokoli, co se do Přihlášky nevešlo. U některých soutěží je více možností na poznámky jako např. technické poznámky k nachystání jeviště, osvětlení atd.
  9. U cizojazyčného jména nebo příjmení máte možnost zakliknout checkbox „Jedná se o cizojazyčné jméno/příjmení (kontrola jména tomu bude přizpůsobena)“.
  Pokud se po stisknutí tlačítka Odeslat přihlášku nad Přihláškou objeví text v červeném poli – „Přihlášku nebylo možné odeslat, protože některé povinné položky nejsou vyplněny nebo jsou zadané chybné údaje. Opravte, prosím, nedostatky a znovu Přihlášku odešlete.“, je to proto, že v Přihlášce nějaký údaj chybí nebo je špatně vyplněný.

  Pokud se po stisknutí tlačítka Odeslat přihlášku nad Přihláškou neobjeví text v červeném poliPřihláška nejde odeslat, je možné, že odeslání brání nevyplněný údaj „ředitel školy“. Pokud škola nemá určeného ředitele, údaj o řediteli chybí na Přihlášce a ta nejde odeslat, protože není komu poslat notifikaci ke schválení. Oprava se provede snadno. V Osobních údajích zaměstnance, který je ředitelem školy, zatrhněte políčko Ředitel a Osobní údaje tlačítkem Uložit údaje potvrďte.

  Přihlášky jsme testovali na rozličné případy chyb a překlepů, které uživatel může udělat (špatně vyplněné či nevyplněné jméno nebo příjmení, použití malého písmena na začátku, cizí jména, chybný počet soutěžících podle typu soutěže, nedostatečná minutáž, apod.). Pokud chyba vznikne, systém vás barevným zvýrazněním na konkrétní pole upozorní, proveďte opravu. Poté opětovně stiskněte tlačítko Odeslat přihlášku.

  Termín uzávěrky přihlášek – ve žlutě zvýrazněném řádku vidíte v Přihlášce termín uzávěrky přihlášek. Jedná se o termín uzávěrky přihlášek do okresního či vyššího kola. V Přihlášce se nikdy nezobrazuje termín uzávěrky školního kola. Přihlášky je možné posílat až do uzávěrky přihlášek okresního kola, taktéž i upravovat nebo mazat.


 13. Trvalý odkaz

  19.7.2. Kontrola vyplněné Přihlášky do soutěže

  Ředitel školy najde odeslanou Přihlášku v záložce Soutěžící. Nachází se v levém sloupci na hlavní straně Elektronické organizace soutěží.
  Může ji zde zkontrolovat a v případě potřeby upravit.
  Pedagog, který Přihlášku odeslal, ji může zkontrolovat či upravit skrze odkaz uvedený v e-mailu s notifikací přijaté Přihlášky.


 14. Trvalý odkaz

  19.7.3. Úprava Přihlášky do soutěže

  Upravit Přihlášku může ten, kdo ji vyplnil, nebo ředitel školy. Ředitel školy ji může upravit v záložce Soutěžící, kde vidí všechny soutěžící ze své ZUŠ. 
  Pedagog, který Přihlášku vyplnil a odeslal, ji může upravit přes odkaz v e-mailu s notifikací přijaté Přihlášky. Přihlášku lze upravovat až do uzávěrky okresního kola. Po tomto termínu může Přihlášku upravit pouze předseda sekce UR dané soutěže.

 15. Trvalý odkaz

  19.7.4.1. Jak mám vyplnit Přihlášku do soutěže? Kdo ji může vyplnit?

  Přihlášku může vyplnit kterýkoli pedagog, a to buď přímo v EOS ZUŠ (záložka Přihláška do soutěže), nebo snadněji přímo z Informačního systému iZUŠ či programu Klasifikace
  • Pro vyplnění Přihlášky není třeba žádné heslo
  • Při vyplňování postupujte shora dolů, zleva doprava, abyste nic nevynechali.
  • Není třeba zadávat, kam (do kterého kola nebo které pořadatelské škole) se má Přihláška poslat, o to už se automaticky postará EOS ZUŠ.
  • Potvrzení o vyplněné Přihlášce přijde na e-mail učitele přihlašovaného žáka, e-mail ředitele školy a na oficiální e-mail školy.
   • E-mail je důležitý údaj. Pokud není správně vyplněný, nelze doručit Přihlášky (Přihláška nedorazí do soutěžního kola, nedojde notifikace atd.) Dbejte na správnost e-mailové adresy. Velmi často jsou u nich chybné domény, překlepy apod. 
    V iZUŠ mají školy pro kontrolu nástroj „Ověřování e-mailových adres“. 

 16. Trvalý odkaz

  19.7.4.2. Musí se Přihláška do soutěže tisknout, podepisovat a razítkovat?

  Ve školním roce 2016/2017 to ještě bylo povinné, od roku 2017/2018 je tisk Přihlášky nepovinný (postačuje vyplnění elektronické Přihlášky v EOS ZUŠ) a záleží na požadavcích organizátora daného soutěžního kola. Jestliže bude tištěnou Přihlášku požadovat, po vyplnění elektronické Přihlášky se vám nabídne možnost tisku. Přihlášku může zkontrolovat ředitel školy, případně opravit chyby nebo Přihlášku smazat, ale jen do uzávěrky okresního kola (v případě jeho nekonání do uzávěrky krajského kola). 
  Elektronickou Přihlášku obdržel organizátor soutěže ihned po jejím vyplnění. Tištěnou Přihlášku pošlete organizátorovi soutěže poštou nebo ji přineste s sebou do místa konání soutěže.

 17. Trvalý odkaz

  19.7.4.3. Kam se elektronická Přihláška odešle?

  Přihláška se nejprve vždy odešle do nejnižšího, tedy školního kola soutěže. 
  • Pokud ředitel školy zadal, že se školní kolo nekoná (viz článek 19. 10. 2.), Přihláška automaticky poskočí do okresního kola. V opačném případě do okresního kola postoupí jen žáci, kteří získali 1. cenu s postupem. 
  • Pokud se nekoná okresní kolo, Přihláška automaticky poskočí do krajského kola. V opačném případě do krajského kola postoupí jen žáci, kteří získali 1. cenu s postupem.

  Na straně Soutěžní kola se zobrazují všechna konaná soutěžní kola pro vaši školu (školní, okresní, krajská, ústřední) ve všech soutěžích konaných v daném školním roce. 
  Do EOS ZUŠ nelze vložit „oblastní“ kolo. Někdy školy požadují sloučit např. 2 okresní kola soutěže do jednoho „oblastního“. Systém toto neumožňuje.

 18. Trvalý odkaz

  19.7.4.4. Proč nevidím Přihlášky žáků, které jsem si navedl do systému?

  Možný důvod, proč nevidíte Přihlášky žáků, je ten, že vaše škola nepořádá školní kolo soutěže a vy chcete žáka přihlásit rovnou do okresního. 
  K tomu je ale potřeba, abyste u své školy nastavili, že školní kolo té konkrétní soutěže se nekoná. Přihlášky se nemohou samy automaticky poslat do okresního kola, pokud je možnost, že se školní kolo konat bude.

 19. Trvalý odkaz

  19.7.4.5. Je možné Přihlášku do soutěže později ještě upravit?

  Ano. Údaje v Přihlášce do soutěže může upravit ten, kdo ji vyplnil, nebo ředitel školy až do uzávěrky přihlášek okresního kola (v případě jeho nekonání do uzávěrky krajského kola). 
  Po tomto termínu může Přihlášku upravit jen předseda sekce UR pro danou soutěž.
  1. Trvalý odkaz

   19.7.4.6. Mohu do soutěže přihlásit žáky z více ZUŠ?

   Ano. Možnost vybrat další ZUŠ se odvíjí od počtu soutěžících. Kolik je vyplněno soutěžících, tolik může být ZUŠ, nejvíce však 4 ZUŠ.

  2. Trvalý odkaz

   19.7.4.7. Co mám udělat, když jsem zjistil chybu v Přihlášce a je po uzávěrce soutěže?

   Kontaktujte, prosíme, předsedu sekce UR ZUŠ příslušné soutěže. 
  3. Trvalý odkaz

   19.7.4.8. Přihlášku jsem omylem zadal dvakrát. Jak ji mám ze systému smazat?

   Smazat Přihlášku může pouze ředitel školy
   Učitel, který Přihlášku do systému zadal, takové oprávnění nemá. Pokud tedy potřebujete smazat omylem odeslanou přihlášku, požádejte ředitele své školy. 
   Pokud již je po uzávěrce okresní soutěže, kontaktujte prosím předsedu sekce UR pro danou soutěž (viz Kontakty na oprávněné osoby).

  4. Trvalý odkaz

   19.7.4.9. Kdy je potřeba vyplnit název souboru?

   Název souboru vyplňujete pouze v případě, že přihlašujete více soutěžících na jedné Přihlášce

   Pozn.:
   Pedagog, který používá k vyplnění hromadné Přihlášky systém iZUŠ, pak při použití tlačítka Přihláška do soutěže  – pod Třídní knihou pro kolektivní výuku – má rovnou předvyplněný název souboru (název kolektivu se z TKK přenese do Názvu souboru, např. Kytarové duo ...). 
   Výjimku tvoří Přihlášky více soutěžících ve výtvarném oboru, tam samozřejmě název TKK nevyhovuje, v tom případě si vyplňte dle potřeby. Zde se vyplňuje spíše Název portfolia, Název projektu, apod.
  5. Trvalý odkaz

   19.7.4.10. Jak mohu upravit informace o ZUŠ?

   Pokud je potřeba aktualizovat údaje o ZUŠ, klikněte na Zobrazit informace o školeSkrýt informace o škole
   Zde najdete kontaktní e-mail a telefon, na které se v takovém případě můžete obrátit, popř. požádejte o zařízení některou z oprávněných osob uvedených na straně Kontakty.

  6. Trvalý odkaz

   19.8. Přihlášky do Soutěžní přehlídky výtvarného oboru ZUŠ

   Pro aktuální ročník Soutěžní přehlídky výtvarného oboru ZUŠ pro rok 2019/2020 bylo vyhlášeno nepovinné téma „UMĚNÍ – TADY A TEĎ“. 
   Toto téma může být zpracováno ve všech disciplínách. 
   Pokud jste svoje práce zpracovávali k tomuto tématu, zatrhněte v Přihlášce checkbox Aktuální téma. V Přihlášce do soutěže jej najdete pod roletkou Soutěžních kategorií.

  7. Trvalý odkaz

   19.8.1. Věk žáka na Přihlášce do soutěže

   Na Přihlášce do soutěže vždy uvádějte aktuální věk soutěžícího. Ke každé výtvarné práci by měl být vyznačen věk soutěžícího v době, kdy práce vznikla. Žádná práce nesmí být starší tří let.
  8. Trvalý odkaz

   19.8.2. Jak vložit do Přihlášky výtvarné soutěže obrázky a fotografie?

   • Každý obrázek, který do systému EOS vložíte, by měl mít formát JPG a velikost maximálně 1 MB. Myslete na množství obrázků ze všech škol!
    Věnujte proto nejdříve pozornost zmenšení velikosti obrázku – např. přes nástroj resizer.cz a teprve po úpravě uložený obrázek nahrajte z vašeho počítače do Přihlášky. V opačném případě budete upozorněni, že „Soubor přesahuje povolenou velikost 1 MB“ a Přihlášku nebudete moct odeslat.
    Název obrázku by neměl obsahovat znaky s diakritikou.
   • V případě kategorie Multimediální tvorba žáků vložte Odkaz na video (např. Youtube).  9. Trvalý odkaz

   19.9. Přihlášky do Soutěžní přehlídky literárně–dramatického oboru

   Přihlášku počínaje školním kolem vyplňuje pedagog elektronicky v systému EOS ZUŠ. 
   1. Trvalý odkaz

    19.9.1. Věk žáka na Přihlášce do soutěže LDO

    Ve školním roce 2019/2020 soutěž probíhá v soutěžních kategoriích:
    1. přednes – pro zařazení žáka do kategorie je rozhodující věk v roce 2020.
    2. dramatický výstup – pro zařazení žáka do kategorie je rozhodující věk v roce 2020.
    3. slovesný projev – pro zařazení žáka do kategorie je rozhodující věk podle roku vzniku práce.
   2. Trvalý odkaz

    19.9.2. Jak správně vložit přílohu do Přihlášky literárně–dramatické soutěže?

    Důležitou součástí Přihlášky je textová předloha. Tu přiloží do elektronické Přihlášky jako jeden soubor ve formátu PDF, max. 1 MB.
    V případě, že předlohu máte uloženou jako dokument ve formátu Microsoft Word, můžete použít tyto možnosti:
    1. některý konvertor – konvertory (převodníky) slouží k převádění dat z jednoho formátu do jiného, např.
     1. https://lightpdf.com/cz/word-to-pdf nebo https://tools.pdf24.org/cs/convert-to-pdf
     2. Dokument ve formátu *.docx si stáhnete do aplikace (konvertoru), po převodu na formát pdf stáhnete a uložíte do počítače.
     3. Uložený dokument nahrajete jako pdf přílohu do Přihlášky.
    2. Export z Wordu do PDF:
     1. Vytvořte nebo si otevřete dokument ve formátu Microsoft Word, který chcete převést do formátu pdf.
     2. Klikněte na záložku „soubor“.
     3. Z nabídky vyberte možnost „Exportovat“ a klikněte na Vytvořit soubor PDF.
     4. Uložený dokument nahrajete jako pdf přílohu do Přihlášky.

  10. Trvalý odkaz

   19.10. Postup organizace soutěží v EOS ZUŠ

   1. Provozovatel EOS ZUŠ vytvoří přihlašovací údaje ředitelům ZUŠ.
   2. Ředitelé ZUŠ přidají zaměstnance a vygenerují jim přihlašovací údaje do EOS ZUŠ.
   3. Provozovatel EOS ZUŠ přidělí práva předsedovi ÚUR.
   4. Předseda ÚUR přidělí práva předsedům KUR.
   5. Předseda ÚUR vytvoří soutěže na daný školní rok a přidělí práva předsedům sekcí ÚUR k těmto soutěžím.
   6. Předsedové sekcí ÚUR vytvoří ústřední kola a určí organizátory ústředních kol (ZUŠ), čímž jim přidělí práva k úpravám ústředního kola.
   7. Předsedové KUR vytvoří krajská kola a určí jejich organizátory, čímž jim přidělí práva k editaci krajských kol.
   8. Předsedové KUR zjistí, zda se budou konat okresní kola (pokud ano – vytvoří okresní kola a určí organizátory okresních kol, pokud ne – zvolí, která okresní kola se nekonají).
   9. Ředitelé ZUŠ vytvoří školní kola soutěží a zadají nekonající se školní kola.
   10. Organizátoři soutěžních kol (ředitelé ZUŠ) přidělí práva tajemníkům porot, případně dalším zaměstnancům školy či jiným osobám.
   11. Organizátor soutěže (ředitel ZUŠ) nebo tajemník poroty nejnižšího konaného soutěžního kola určí datum, kdy bude uzávěrka Přihlášek do soutěže.
   12. Členové UR se postarají, aby všichni pedagogové škol byli proškoleni, jakým způsobem mají vyplnit Přihlášku do soutěže, tedy elektronicky na adrese: www.soutezezus.cz/prihlaska_do_souteze/.
   13. Pedagogové vyplní Přihlášku do soutěže (k tomu nepotřebují jakákoli uživatelská práva), nejpozději však do termínu Uzávěrky přihlášek nejnižšího konaného soutěžního kola.

   Díky posloupnosti konaných soutěžních kol EOS ZUŠ pozná, zda má být Přihláška poslána do školního, okresního, nebo rovnou krajského kola.

   Údaje vyznačené na obrázku červeným rámečkem zadají do EOS ZUŠ předsedové KUR a to u krajských a okresních kol. V případě ústředních kol tyto údaje vyplní předsedové sekcí ÚUR. Editovat tyto a další údaje poté může organizátor soutěže. Školy si samy vkládají pouze školní kola.   1. Trvalý odkaz

    19.10.1. Nastavení soutěžního kola

    Při nastavování soutěžního kola je třeba postupně vyplnit všechna políčka. O jakou soutěž se jedná, komu je určena, o jaký typ kola se jedná aj.
    Pozornost věnujte zejména políčkům Uzávěrka přihlášekUzávěrka úpravy repertoáruData zde uvedená vás upozorňují na nejzazší možné termíny: 
    • podání Přihlášky (uzávěrka přihlášek) – do tohoto data je možné Přihlášku do soutěže vyplnit a poslat, po tomto datu to již možné nebude,
    • úpravy repertoáru – do tohoto data je možné v již poslané Přihlášce repertoár upravovat, např. změna skladby, změna autora. Pouze toto políčko zůstane v již vyplněné přihlášce aktivní (ostatní budou neaktivní/zašedlá, tzn. nebude možné v nich cokoliv upravovat). 
    Pokud datum Uzávěrky úpravy repertoáru nevyplníte, bude možné repertoár upravovat pouze do data Uzávěrky přihlášek.


   2. Trvalý odkaz

    19.10.2. Úprava soutěžního kola

    Pokud potřebujete aktualizovat seznam vašich zaměstnanců, tj. odebrat či naopak přidat zaměstnance, kteří případně mohou soutěžní kolo upravovat, postupujte následovně:
    1. V Nastavení soutěžního kola, oddíl Kolo mohou upravovat tito uživatelé – pod tabulkou se jmény máte proklik do seznamu Zaměstnanců v upozornění „Přidávat další uživatele (další zaměstnance Vaší školy) můžete na straně Zaměstnanci, případně již neexistující zaměstnance v Osobních údajích zaměstnance smazat.“
    2. U zaměstnanců, kteří již u vás ve škole nepracují, je třeba jim v jejich Osobních údajích vyplnit datum v ZUŠ OD a DO. Tím je v systému ukončíte.
    3. Nové zaměstnance přidáte tlačítkem Přidat zaměstnance, poté jim vyplňte osobní údaje a uložte tlačítkem Uložit údaje nebo Uložit údaje i s chybami (nemusíte vyplňovat všechny údaje).
    4. Nezapomeňte novým zaměstnancům vygenerovat přihlašovací údaje – kliknutím na vaše Přihlašovací jméno vlevo nahoře (např. Přihlášený uživatel: Jan Novák), červený text vám oznamuje, kolik zaměstnanců nemá vygenerovány přihlašovací údaje. Použijte tlačítko Vygenerovat přístupové údaje novým zaměstnancům – buďto po jenom zaměstnanci nebo automaticky všem zaměstnancům.

  11. Trvalý odkaz

   19.11. Diplom

   1. 19.11.2. Úprava Diplomu
   2. 19.11.3. Tisk Diplomu
   Každý organizátor soutěže vytváří diplom podle svých představ. V dalších podkapitolách se dozvíte, jakým způsobem vložit na diplom obrázek a jak diplom jednoduše upravovat.

   Organizátor soutěžního kola má k dispozici přednastavený diplom. Je na něm obrázek v pozadí a všechny texty. Může si vyměnit obrázek v Nastavení soutěžního kola a posouvat texty na straně Diplom. Hlavičku diplomu a texty nelze uživatelsky měnit, jsou dány UR ZUŠ jako závazné.
   1. Trvalý odkaz

    19.11.1. Obrázek na Diplom

    Obrázek na Diplom můžete vložit v záložce Nastavení soutěžního kola
    Obrázek, který na tuto stranu vložíte, se roztáhne jako celé pozadí diplomu
    Co dělat, pokud obrázek nechcete jako celé pozadí diplomu
    1. Nejprve obrázek vložte na prázdnou A4 (např. v programu Malování) na přesné místo, kde jej na diplomu chcete mít. 
    2. Takto upravený obrázek vložte na straně Nastavení soutěžního kola ve formátu JPG nebo PNG, maximální velikost 10 MB.


   2. Trvalý odkaz

    19.11.2. Úprava Diplomu

    Pokud v záložce Nastavení školního kola vložíte upravený obrázek, informace na Diplomu se Vám přeskupí přesně podle obrázku.
    Samozřejmě dále můžete Diplom upravovat podle svých vlastních představ. 
    To lze na straně Nastavení tisku diplomu.
    Můžete zde nastavit přesné pozice textů na diplomu, také upravit font, velikost a barvu písma.

    Navigace: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)11. Diplom › 2. Úprava Diplomu

    Související témata: úprava diplom text písmo font barva

   3. Trvalý odkaz

    19.11.3. Tisk Diplomu

    Doporučený prohlížeč pro tisk Diplomu je Google Chrome. Pokud tento prohlížeč nemáte nainstalovaný, můžete vyzkoušet i jiné prohlížeče. 
    Bez potíží lze Diplom vytisknout i z prohlížeče Opera. Vždy je nutné myslet na správné nastavení tisku. 
    Pokud se Vám nedaří na Diplom vytisknout obrázek (např. v prohlížeči Firefox), postupujte takto:
    1. Nejprve zkontrolujte Nastavení tisku diplomu přímo v EOS. Toto nastavení najdete v záložce Diplom. Tam vpravo nahoře uvidíte Nastavení tisku diplomu. V tomto nastavení zvolte u Zobrazení obrázku možnost: Zobrazení obrázku na pozadí diplomu.
    2. Pokud se Vám i tak obrázek na Diplomu nevytiskne, je třeba zkontrolovat nastavení tisku. Ve svém prohlížeči zvolte Menu > Vytisknout stránku > Vzhled stránky (pravděpodobně najdete vlevo nahoře) > Tisknout pozadí.
  12. Trvalý odkaz

   19.12. Stručný návod pro bodování porotců

   1. Každý porotce od tajemníka poroty obdrží uživatelské jménoheslo do EOS ZUŠ (heslo si také můžete nechat zaslat vyplněním údajů zde: https://www.soutezezus.cz/nastaveni_uctu/nove_heslo/.
   2. Přihlásí se na www.soutezezus.cz vyplněním uživatelského jména a hesla do sekce Přihlášení a kliknutím na tlačítko Přihlásit.
   3. Ihned po přihlášení klikne na své jméno (pod logem EOS ZUŠ a textem Přihlášený uživatel) a dostane se na stranu Nastavení uživatele.
   4. Změní si své heslo, aby ho nikdo jiný nevěděl, vyplněním původního hesla, nového hesla (2x) a kliknutím na tlačítko Uložit.
   5. Jde na Bodovací lístek kliknutím na položku vlevo ve sloupci Menu.
   6. Může hned začít zapisovat body (kurzor stojí u prvního soutěžícího, kterému ještě nebyly zapsány body). Vyťuká na klávesnici číslo (např. 21), na dalšího soutěžícího se posune klávesou Tab, bodování uloží klávesou Enter, případně kliknutím na tlačítko Uložit body (dole na stránce).
   7. Jakmile odchází od počítače, ohlásí se kliknutím na „odhlásit“ (pod svým jménem vlevo), aby nikdo nenahlížel do jeho Bodovacího lístku. Po opětovném přihlášení pokračuje v zapisování bodů (bod 6).
   8. Porotce nemůže měnit již jednou zadané body. Pokud potřebuje body opravit, požádá tajemníka poroty.

   1. cena                    2. cena          3. cena         ČU1          ČU2          Diplom za účast
   25 24 23 22 21       20 19 18       17 16 15       14 13       12 11       10 9 8 7 6 5 4 3 2 1    Navigace: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ) › 12. Stručný návod pro bodování porotců

   Související témata: body porota výsledek přihlašovací údaje ceny hodnocení heslo zde

  13. Trvalý odkaz

   19.13. Bodování v případě 7 porotců

   V případě, že soutěž hodnotí 7 porotců. Zapíšete do Bodovací tabulky všechny body. Systém už automaticky vyškrtne body nejvyšší a nejnižší a vypočítá průměr ze zbytku bodů. 

   Navigace: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ) › 13. Bodování v případě 7 porotců

   Související témata: 7 porotců porota bodování průměr

  14. Trvalý odkaz

   19.14. Zamykání soutěžních kol

   Tato funkce zajistí, aby po proběhnutí soutěžního kola, udělení bodů a postupů, již nebylo možné v kole nic upravovat.
   Po proběhnutí soutěže, zapsaní bodů a postupů do Bodovací tabulky, je možné soutěžní kolo zamknout. 

   Zamknutí kola – Zamknout soutěžní kolo může organizátor daného kola v Nastavení soutěžního kola. Tlačítko Zamknout kolo se nachází úplně dole pod tabulkou uživatelů. (viz obrázek). Pokud organizátor soutěžní kolo nezamkne, stane se tak automaticky po uzávěrce vyššího soutěžního kola. 

   Odemknutí kola – V případě, že bude potřeba v již zamknutém kole něco zpětně upravit, je nutné kontaktovat předsedu sekce ÚUR dané soutěže, který má možnost kolo odemknout. V Nastavení soutěžního kola je tlačítko Odemknout kolo. Toto tlačítko vidí pouze předseda sekce ÚUR dané soutěže.

   Navigace: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ) › 14. Zamykání soutěžních kol

   Související témata: zamknout kolo odemknout kolo úprava kola

  15. Navigace: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ) › 15. Nejčastěji kladené otázky

   Související témata: Soutěže

   1. Trvalý odkaz

    19.15.1. Jsem ředitelem školy. Co můžu nebo musím v EOS ZUŠ udělat?

    Vaší jedinou povinností je určit, zda se ve vaší škole budou nebo nebudou konat školní kola soutěží. V obou případech je třeba se do EOS ZUŠ přihlásit heslem, které vám bylo zasláno, a přidat školní kola všech soutěží (vyplnit data konání školních kol, nebo kliknout, že se školní kola nekonají) – viz obrázky u článku Postup zadání nekonajícího se školního kola. Bez toho by přihlášky stále setrvávaly ve školním kole a čekaly na vaše rozhodnutí. 
    Pro každou soutěž můžete do EOS ZUŠ zapsat pouze jedno školní kolo!
    Na straně Soutěžící můžete vidět všechny Přihlášky, které byly odeslány do soutěží za vaši školu. V kompetenci ředitele školy je pečlivě zkontrolovat Přihlášky, jejich pozdější editace je možná jen do uzávěrky nejnižšího konaného soutěžního kola. Dále v EOS ZUŠ zjistíte všechny informace o konaných soutěžích a můžete sledovat výsledky vašich žáků.

    Navigace: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)15. Nejčastěji kladené otázky › 1. Jsem ředitelem školy. Co můžu nebo musím v…

    Související témata: školní kolo kontrola žák

   2. Trvalý odkaz

    19.15.2. Získání přístupových údajů do EOS

    Přístupové údaje do EOS ZUŠ najdete v kapitole Přístupové údaje do EOS ZUŠ.

    Navigace: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)15. Nejčastěji kladené otázky › 2. Získání přístupových údajů do EOS

    Související témata: přístupové údaje přihlašovací údaje

   3. Trvalý odkaz

    19.15.3. Postup zadání nekonajícího se školního kola

    Otevřete v prohlížeči stranu www.soutezezus.cz.
    Přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů, které vám přišly do vaší e-mailové schránky.
    V levém sloupci klikněte na Soutěžní kola, pod tabulkou příslušné soutěže klikněte úplně dole na tlačítko Přidat školní kolo soutěže (i v případě, že se nekoná) – obrázek č. 1. Na straně, která se vám zobrazí, zadáte zvýrazněnou možnost kolo se nekoná – obrázek č. 2. Potom tlačítkem Uložit kolo kolo uložíte – obrázek č. 3.
    Nyní již jsou Přihlášky žáků vidět v okresním kole soutěže, do které jste žáka přihlásili.    Navigace: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)15. Nejčastěji kladené otázky › 3. Postup zadání nekonajícího se školního kola

    Související témata: přihláška do soutěže školní kolo okresní kolo

   4. Trvalý odkaz

    19.15.4. Co mám udělat pro postup žáka do dalšího kola? Nevidím v dalším kole žáky, kteří postoupili.

    • Pokud vaše škola pořádala školní kolo, nebo se jedná o některé z dalších kol, zkontrolujte, zda máte správně a úplně vyplněný Harmonogram soutěže (bloky v Harmonogramu), vyplněné bodyzapsané postupy v Bodovací tabulce.
     V Bodovací tabulce je nutné nejdříve zapsat body a uložit je. Teprve poté znovu otevřete Bodovací tabulku, znovu klikněte na tlačítko Zapsat body od porotců a nyní se vám v Bodovací tabulce zobrazí k zakliknutí PostupyNávrhy na postupy. 
    • Pokud soutěžící z vaší školy nepostoupili do dalšího kola a vaše škola nekonala školní kolo, zkontrolujte, zda máte zadáno, že vaše škola školní kolo nekoná. Tento úkon musí zadat ředitel školy, nebo pověřená osoba – viz článek Postup zadání nekonajícího se školního kola.

   5. Trvalý odkaz

    19.15.5. Co mám udělat pro postup žáka, který dostal pouze návrh na postup?

    Pokud se po ukončení soutěže rozhodlo, že postoupí žák, který dostal pouze návrh na postup, je nutné jít zpátky do Bodovací tabulky soutěže a u konkrétního žáka odkliknout Návrhzakliknout Postup. Přihláška soutěžícího žáka se okamžitě objeví v následujícím kole.

    Navigace: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)15. Nejčastěji kladené otázky › 5. Co mám udělat pro postup žáka, který…

    Související témata: návrh postupující žák bodovací tabulka kolo postup

   6. Trvalý odkaz

    19.15.6. Co mám udělat, když si omylem smažu kolo?

    V tomto případě volejte oprávněným osobám: Předseda Ústřední umělecké rady ZUŠ, Předsedové sekcí Ústřední umělecké rady ZUŠ.
    Kontakty zde.
   7. Trvalý odkaz

    19.15.7. Jak mám postupovat v případě, že se žák nebo soubor na soutěž nedostavil?

    V tom případě je nutné do systému zadat, že žák se soutěže nezúčastnil. Tuto možnost najdete na straně Soutěžící
    V seznamu soutěžících najděte Přihlášku konkrétního žáka a vpravo klikněte na tlačítko Neúčast. Po kliknutí na tlačítko Neúčast bude jméno soutěžícího v Harmonogramu zobrazeno jako přeškrtnuté a také mu v Bodovací tabulce zešednou (zneaktivní se) políčka k bodování.


   8. Trvalý odkaz

    19.15.8. Jak nastavím tisk Diplomu?

    Zvolte obrázek, který na Diplom chcete umístit. Obrázek bude zobrazen na pozadí celé strany A4 na výšku nebo na šířku. 
    Na straně Soutěžní kola nahrajete obrázek na Diplom (viz obrázky níže)
    • kliknout na dané soutěžní kolo,
    • vybrat soubor, 
    • uložit kolo. 
    • Z nabídky v levém sloupci přejděte do záložky Diplom a kliknutím na Vytisknout zkontrolujte, zda se diplom zobrazuje, jak potřebujete. 
    • Pokud ne, na straně Diplom klikněte na tlačítko Nastavení tisku diplomu. Můžete využít možnost orientace papíru na výšku či šířku, popř. automaticky (podle Obrázku na diplom). Nastavte vzdálenost textu od horního a levého okraje strany, šířku textu, styl písma a velikost písma. 
    • Umístění textu na diplomu – vybíráte z možností Doleva, Doprava, Na střed, Do bloku. Vyzkoušejte nastavení v různých variantách, aby text byl ideální vzhledem k obrázku, který jste na diplom vybrali. Popřípadě můžete znovu změnit obrázek na diplom.
    • Pokud máte vlastní diplomy s již natištěnými obrázky a potřebujete na ně jen dodat text, je třeba na straně Diplom – Nastavení tisku diplomu – zatrhnout možnost Zobrazení obrázku – Nezobrazit. V tomto případě se na hotový diplom vytiskne pouze Vámi vytvořený text bez obrázku (grafiky) na pozadí.

    Diplomy v soutěžích pořádaných MŠMT – na diplom nepatří další dodatečný text, ani např. informace o postupu žáka. 
    Správně: 1. cena.
    Chybně: 1. cena „s postupem“. Takový nápis na diplomu je nepřípustný.

    Navigace: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)15. Nejčastěji kladené otázky › 8. Jak nastavím tisk Diplomu?

    Související témata: tisk nastavení grafika

   9. Trvalý odkaz

    19.15.9. Chci si zkušebně vytisknout Diplom a stále se mi zobrazuje i slovo „UKÁZKA“

    Slovo „UKÁZKA“ zmizí, jakmile dle Harmonogramu soutěže proběhne soutěžní výkon daného soutěžící. Tisknout diplomy dříve, než soutěžící vystoupí, není možné, proto je diplom opatřen slovem „UKÁZKA“.

    Soutěž bez Harmonogramu ještě nemá správné parametry k vytvoření náhledu diplomu. Pokud tedy není vytvořen Harmonogram soutěže, nelze Diplom zobrazit    Navigace: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)15. Nejčastěji kladené otázky › 9. Chci si zkušebně vytisknout Diplom a stále…

    Související témata: tisk chyba harmonogram

   10. Trvalý odkaz

    19.15.10. Na Prezenční listině porotců, pedagogů a hostů je jméno pedagoga 2x

    V tomto případě máte toto jméno v poněkud jiném tvaru na každé z Přihlášek, nejčastěji se chybuje ve tvaru titulu (např. tečka za DiS.). Opravte jména na všech Přihláškách shodně a Přihlášky uložte.
    Je–li po uzávěrce přihlášek, kontaktujte předsedu sekce UR ZUŠ příslušné soutěže (viz seznam oprávněných osob).

    Zkratky v prezenční listině jsou dány MŠMT. Pokud nebudou vydány jiné pokyny, platí:
    P=Porota
    D=Doprovod
    H=Host

    Navigace: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)15. Nejčastěji kladené otázky › 10. Na Prezenční listině porotců, pedagogů a…

    Související témata: listina titul pedagog chyba údaje

   11. Trvalý odkaz

    19.15.11. Může porota zvolit možnosti bodování?

    Ano. Vzhledem k tomu, že bodování je Organizačním řádem soutěží ZUŠ (vyhlašovaných MŠMT) pouze doporučené (rozmezí bodů), každý organizátor a porota si mohou stupnici zvolit. 
    Obecně platí, že od 21 bodů je první cena, na postup do vyššího kola by mělo být vzhledem k omezenému počtu postupujících více bodů. Zapsané body Bodovací tabulce vidí pouze organizátor kola.

    Navigace: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)15. Nejčastěji kladené otázky › 11. Může porota zvolit možnosti bodování?

    Související témata: bodování doporučení organizátor způsob

   12. Trvalý odkaz

    19.15.12. Mohu vytisknout i čestné uznání?

    Ano. Čestné uznání se tiskne shodně jako Diplom, po vyplnění Bodovací tabulky tajemníkem poroty se vytvoří možnosti tisku jak pro diplomy, tak pro Čestná uznání. 
   13. Trvalý odkaz

    19.15.13. Mohu jednomu žákovi udělit dvě zvláštní ceny?

    Ano. Stačí když v Bodovací tabulce do políčka Zvláštní cena vyplníte příslušná ocenění a oddělíte je středníkem. Například: (Zvláštní cena: za interpretaci skladby J. S. Bacha;za provedení vlastní skladby). Po oddělení textu zvláštní ceny středníkem se v náhledu tisku Diplomu objeví k tisku i dva Diplom za Zvláštní cenu.

    Navigace: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)15. Nejčastěji kladené otázky › 13. Mohu jednomu žákovi udělit dvě zvláštní ceny?

    Související témata: dvě ocenění zvláštní ocenění dva diplomy více ocenění

   14. Trvalý odkaz

    19.15.14. Proč nevidím obrázek na Diplomu?

    Pravděpodobně nemáte aktivní funkci Grafika na pozadí. Zapněte si tuto možnost v okně pro nastavení tisku.


   15. Trvalý odkaz

    19.15.15. Jak se tvoří Výsledková listina?

    Systém EOS ZUŠ umožňuje na základě rozhodnutí UR dvojí výsledkovou listinu:
    1. s průměrem bodů,
    2. kompletní bodování celé poroty (jako je například na Prague Junior Note).
    Tři lidé mohou ovlivnit to, co vidíte: organizátor (např. ředitel školy), předseda Krajské umělecké rady (případně dané sekce), a předseda poroty. V úvodní poradě si porota názor ujednotí.
   16. Trvalý odkaz

    19.15.16. Kdy vidí výsledkovou listinu veřejnost?

    Do skončení soutěže vidí výsledkovou listinu pouze odpovědné osoby pořádající školy. Po skončení soutěžního kola se již zobrazí (zveřejní) všechny výsledky. Výsledková listina v případě vícedenního soutěžního kola zobrazuje výsledky další den za den předchozí.

    Navigace: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)15. Nejčastěji kladené otázky › 16. Kdy vidí výsledkovou listinu veřejnost?

    Související témata: výsledkový listina výsledky

   17. Trvalý odkaz

    19.15.17. Jak mohu přeskupit soutěžící v rámci bloku již hotového Harmonogramu?

    Na straně Nastavení soutěžního kola naleznete možnost Řazení soutěžících v Harmonogramu soutěže (pořadí soutěžících v rámci jednoho bloku), kde lze Zobrazit/skrýt způsoby řazení. Seřadit je můžete podle:
    1. soutěžní kategorie
    2. věkové kategorie
    3. věku
    4. abecedy – od začátku abecedy nebo od vylosovaného písmene 
    5. ZUŠ 
    V hotovém bloku Harmonogramu soutěže můžete tlačítkem Upravit znovu vstoupit do tohoto bloku a pořadí soutěžících v tomto bloku přeskupit očíslováním políček dle potřeby. Políčko uvidíte vlevo od jména (názvu) soutěžícího.
    Po změnách nezapomeňte znovu Uložit blok.

   18. Trvalý odkaz

    19.15.18. Při vyplňování Bodovací tabulky nemám zašednutá příslušná políčka u pedagogů, kteří bodovat nemají

    Je třeba zkontrolovat v záložce Porota přesný tvar jména, příjmenízejména titulů podle vložených Přihlášek, případně zakliknout u porotce, zda má či nemá mezi soutěžícími rodinného příslušníka. Případné změny nezapomeňte vždy uložit.

    • Pokud se jedná o krajské kolo, je nutné mít také správně vyplněnou ZUŠ. 
    • Okresní kolo – nehodnotí pedagog své žáky, ale svou školu ano.

   19. Trvalý odkaz

    19.15.19. Kde najdu počet soutěžících z jednotlivých krajů?

    Pro Ústřední kola soutěží máte možnost zjistit procentuální počet soutěžících z jednotlivých krajů. 
    Tuto informaci najdete na straně Počet soutěžících z jednotlivých ZUŠ
    Na této straně najdete počet soutěžících z jednotlivých ZUŠ, okresů a krajů. Také zde najdete procentuální podíl jednotlivých krajů v soutěži a přesný graf.

    Navigace: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)15. Nejčastěji kladené otázky › 19. Kde najdu počet soutěžících z…

    Související témata: procentuální podíl podíl krajů

   20. Trvalý odkaz

    19.15.20. Lze seřadit soutěžící podle ZUŠ?

    Na straně Soutěžící jsou jednotliví soutěžící standardně řazeni podle data a času odeslání Přihlášek. Seznam soutěžících lze také seskupit podle ZUŠ. 
    Stačí kliknout na záhlaví sloupce ZUŠ a soutěžící se přeřadí podle škol. Školy jsou řazeny po krajích, po obcích a dle názvu školy. 
  16. Trvalý odkaz

   19.16. GDPR v EOS

   Povinné osobní údaje nutné k vyplnění dokumentů v soutěžním systému EOS ZUŠ jsou v souladu s GDPR.

   • Všechny údaje v Přihlášce do soutěže o žácích jsou ze zákona, není třeba k nim mít souhlas. 
   • Škola je povinna zveřejňovat soutěžní dokumenty, kterými jsou Harmonogram soutěže, Výsledková listina atd. 
   • V EOS jsou zpracovávány osobní údaje žáků pro potřeby organizace soutěží a exportu výsledků soutěží do programu Excelence
   • Jsou zpracovávány údaje vyplývající z vyhlášky č. 55/2005 Sb. (Vyhláška o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání), tedy JménoPříjmení soutěžícího, rok narozeníškola
   • V údajích o pedagozích je uvedeno telefonní číslo e-mail. Pokud pedagogové nechtějí uvádět své soukromé telefony a e-maily a nemohou uvést školní telefony a e-maily, protože je nemají, jsou instruováni, aby uváděli telefon a e-mail do kanceláře školy
    V testovací Přihlášce je možno vložit bezkonfliktní email ve tvaru test@example.com.
   • Objednavatel informačního systému EOS ZUŠ je Umělecká rada ZUŠ ČR.
    • Podmínky zpracování soutěžního systému jsou uvedeny ve smlouvě s firmou Sensio.cz s.r.o. jako zpracovatelem., kde jsou tyto požadavky ošetřeny.
  17. Trvalý odkaz

   19.17. Poslat zprávu z EOS ZUŠ

   Přihlášení uživatelé mohou využít funkci Poslat zprávu z informačního systému EOS ZUŠ.

   • Jako přihlášený uživatel si otevřete konkrétní Soutěže → Soutěžící → a klikněte dole pod tabulkou se soutěžícími na tlačítko Poslat zprávu .
   • Vyplňte „Komu“ – můžete vybrat konkrétní e-mailové adresy z předchystaných adresátů (klikněte pro jejich zobrazení), poslat jen na adresu školy nebo na všechny adresy, které jsou na aktuální straně uvedeny.
   • Vyplňte obvyklé údaje: Vaše jméno a příjmení, Vaše e-mailová adresa, Předmět.
   • Napište text zprávy.
   • Zaklikněte, zda si přejete „Zaslat potvrzení o přečtení“.
   • Můžete si „Zobrazit náhledy zpráv před odesláním“
   • Pak klikněte na tlačítko Odeslat.

   Navigace: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ) › 17. Poslat zprávu z EOS ZUŠ

   Související témata: Poslat zprávu soutěže e-mail EOS ZUŠ

  18. Trvalý odkaz

   19.18. Cookies

   Proč je nutné odsouhlasit používání cookies? Ani ve světě internetu se nelze pohybovat bez pravidel. S novelou zákona o elektronické komunikaci, která byla schválena 15. září 2021 a platí od 1. ledna 2022, je požadováno aktivní odsouhlasení uživatelů s cookies. Proto je vyžadováno i od uživatelů www.soutezezus.cz.
   Cookie je krátký textový soubor, který si navštívený web (www.soutezezus.cz) ukládá ve vašem prohlížeči. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě. Příští návštěva tak pro vás může být snazší a web bude užitečnější. Používáme soubory cookie např. k zapamatování nastavení účtu, k zapamatování přihlášené relace, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace do našich služeb, k ochraně vašich dat.

   Existuje několik druhů Cookies, my využíváme tyto:

   Funkční cookies:
   Základní cookies, tedy funkční cookies, mají na starost základní funkce našeho webu (například některá nastavení uživatelského účtu). Jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky.

   Analytické a preferenční cookies:
   Analytické cookies nám umožňují sledovat návštěvy naší aplikace a také to, kolik uživatelů kliklo na odkaz na našem webu či využilo některou z jeho funkcí.
   Preferenční cookies zase umožňují, aby si váš web zapamatoval preference daného uživatele a mohl se mu přizpůsobit. Zajistí se tak pohodlné používání vašeho webu.

   Pokud jste nastavili cookies na našem webu špatně a chtěli byste je nastavit znovu, nejprve smažte soubory cookies v prohlížeči. 
   Smazat cookies na Google Chrome.
   Smazat cookies na Mozilla Firefox.
   Smazat cookies na Safari Apple.
   Smazat cookies na Opera.
   Smazat cookies na Microsoft Edge. 
   Smazat cookies na Internet Explorer

   Pokud používáte totéž elektronické zařízení, postačí odsouhlasit jednou. Pokud používáte více zařízení, další prohlížeč nebo si necháváte automaticky cookies smazat, je třeba odsouhlasit znovu.

   Další informace jsou hojně na internetu, např. Cookies - jak budou nově fungovat?, Evropská komice a cookies.
   S dotazy ohledně cookies požadovanými EU se můžete obracet na linku pro volání z EU – 00 800 67891011 v  pracovní dny 09:00 – 18:00 SEČ.
  19. Trvalý odkaz

   19.19. Kontakty

   Přejděte na stranu http://www.soutezezus.cz/, tam najdete Kontakty na oprávněné osoby.
  20. Trvalý odkaz

   19.20. Přidání nového krajského předsedy sekce

   Pokyny pro republikového předsedu sekce (v budoucnu i pro předsedu KUR)
   1. V administraci zvolte Předsedové krajských sekcí UR 
   2. Zobrazí se přes 250 krajských předsedů sekcí. Můžete je seřadit podle Kraje, Sekce nebo Jména (Předseda), ale doporučujeme zvolit Filtry a hledání a vybrat příslušnou Sekci, případně Kraj.
   3. Na řádku, kde je zobrazen předseda sekce, kterého chcete změnit, zvolte Přidat platnost.
   4. Nastavte, od kdy má být ve funkci nový předseda. Pak klikněte do pole Předseda a začněte psát jeho jméno. Až se v nabídce objeví jméno nového předsedy, klikněte na ně a změnu Uložte.
   5. Pokud se v nabídce požadované jméno neobjeví, je to tím, že nový předseda není „oprávněnou osobou“. V tom případě je potřeba postupovat podle návodu níže (je třeba k tomu oslovit ředitele školy, ve které je nový předseda zaměstnancem).
   Upozornění: Na stránce Předsedové krajských sekcí UR nepoužívejte pro zápis nového předsedy tlačítko Nový předseda sekce, ani Upravit ani Přidat kopii, ale výhradně Přidat platnost.

   Navigace: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ) › 20. Přidání nového krajského předsedy sekce

   Související témata: krajský předseda přidat

  21. Trvalý odkaz

   19.21. Oprávněná osoba a přidělování práv

   Oprávněná osoba je osoba oprávněná komunikovat s Technickou podporou EOS ZUŠ, může se stát předsedou KUR. Tuto osobu může jmenovat pouze ředitel školy.

   Jmenování Oprávněné osoby: 
   1. na Hlavní straně klikněte na své přihlašovací jméno, tím se dostanete na stranu Nastavení uživatele
   2. použijte tlačítko Zobrazit zaměstnance
   3. ze seznamu vyberte daného zaměstnance a klikněte na  odkaz „Změnit
    1. Pokud v seznamu požadovaný zaměstnanec není, je třeba ho přidat na straně Zaměstnanci přes tlačítko Přidat zaměstnance. Více v článku Vygenerování přístupových údajů pro nového administrátora školy stávajícím ředitelem.
   4. na řádku „Oprávněná osoba — osoba oprávněná komunikovat s Technickou podporou EOS“ zaklikněte zatržítko 
   5. klikněte na tlačítko Uložit
   Navigace: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ) › 21. Oprávněná osoba a přidělování práv

   Související témata: Oprávněná osoba Předseda KUR přidat zaměstnance ředitel školy

  22. Trvalý odkaz

   19.22. Kdo má právo upravovat soutěžní kolo

   Uživatelé, kteří mají právo upravovat soutěžní kola:
   1) Administrátor školy (ředitel nebo zástupce) může přidělovat dalším uživatelům práva upravovat dané soutěžní kolo. 
   2) V Nastavení soutěžního kola se zobrazí seznam zaměstnanců pořadatelské školy (uživatelem s právy upravovat dané kolo může být jen zaměstnanec školy nebo člen poroty).
   a) Pokud se v seznamu zaměstnanců nachází požadovaná osoba, zvolí ji (zaklikne dole v tabulce Kolo mohou upravovat tito uživatelé).
   b) Pokud ne, vyplní údaje o dané osobě (jméno, příjmení, telefon, e-mail). 


  23. Trvalý odkaz

   19.23. Role, možnosti, povinnosti

   Přehled rolí:
   Provozovatel EOS ZUŠ
   Pedagogové ZUŠ
   Ředitelé ZUŠ
   Předsedové KUR
   Předsedové sekcí KUR
   Organizátoři soutěžních kol
   Předsedové sekcí ÚUR
   Předseda ÚUR
   Veřejnost

   Možnosti a povinnosti rolí:

   Provozovatel EOS ZUŠ (Sensio.cz s.r.o.)
   • Povinnosti
    • Vytvořit, dále vyvíjet a provozovat EOS ZUŠ
    • Poskytovat Technickou podporu EOS ZUŠ jen pro Kolegium ÚUR ZUŠ (technickou podporu ostatním uživatelům EOS ZUŠ poskytuje ÚUR ZUŠ)

   Pedagogové ZUŠ (nepotřebují heslo do EOS ZUŠ)
   • Možnosti
    • Vyplnit a odeslat Přihlášku do soutěže 
    • Upravit nebo smazat Přihlášku do soutěže (přes odkaz v e-mailu s odeslanou přihláškou)
    • Sledovat všechny veřejné informace o soutěžních kolech
   • Povinnosti
    • Uvést do Přihlášky do soutěže pravdivé a správné údaje
    • Splnit termín uzávěrky nejnižšího soutěžního kola (většinou okresního)
    • Informovat Organizátora soutěžního kola o změnách (např. neúčast na soutěži)

   Ředitelé ZUŠ
   • Možnosti
    • Sledovat odeslané Přihlášky do soutěže své školy (přihlášky není třeba tisknout ani podepisovat)
    • Upravit nebo smazat Přihlášky do soutěže (na straně Soutěžící)
    • Stanovit osoby, které budou organizovat soutěž
   • Povinnosti
    • Uvést, zda se školní kola všech soutěží budou či nebudou konat
    • Splnit termín uzávěrky nejnižšího soutěžního kola (většinou okresního) 
    • Předat osobám přihlašovací údaje do EOS ZUŠ (zaměstnancům školy, případně porotcům)

   Předsedové KUR
   • Povinnosti
    • Založit krajská a okresní kola 
    • Zodpovídat dotazy uživatelů EOS ZUŠ ve svém kraji
    
   Předsedové sekcí KUR 
   • Povinnosti
    • Právo přístupu ke všem kolům v kraji ve své sekci. Kontrola přihlášek, tvorba harmonogramu, poroty
    • Zodpovídat dotazy uživatelů EOS ZUŠ ve svém kraji ve své sekci soutěží  

   Organizátoři soutěžních kol 
   • Možnosti
    • Sledovat odeslané Přihlášky do soutěže spadající do organizovaného soutěžního kola (přihlášky není třeba mít v papírové podobě)
   • Povinnosti
    • Poskytovat informace o konání soutěžního kola (Nastavení soutěžního kola, Informace o soutěži)
   • Organizovat soutěž v EOS ZUŠ (vyplňovat dokumenty, upravovat je a tisknout)

   Předsedové sekcí ÚUR
   • Možnosti
    • Sledovat odeslané Přihlášky do soutěže dané soutěže
    • Upravit a smazat Přihlášky do soutěže dané soutěže i po uzávěrce soutěžního kola 
   • Povinnosti
    • Zodpovídat dotazy uživatelů EOS ZUŠ týkající se Propozic dané soutěže 
    • Vložit do EOS ZUŠ skrze Administraci soutěží danou soutěž a kategorie dle Propozic
    • Založit ústřední kolo dané soutěže 
    
   Předseda ÚUR
   • Povinnosti
    • Zodpovídat dotazy uživatelů EOS ZUŠ týkající se Organizačního řádu soutěží a Manuálu pro hodnocení 
    • Koordinovat činnosti Provozovatele EOS ZUŠ, ÚUR, poskytovatelů software pro školní matriku ZUŠ
    
   Veřejnost (nepotřebuje heslo do EOS ZUŠ)
   • Možnosti
    • Sledovat všechny veřejné informace o soutěžních kolech
    • Inspirovat se v Seznamu soutěžních skladeb


   Důležité odkazy:

   EOS ZUŠ (vyplnění Přihlášky do soutěže, přístup pro ředitele ZUŠ a organizátory soutěží) - www.soutezezus.cz.

   Heslo (jen pro ředitele ZUŠ a organizátory soutěží, pedagogové a veřejnost heslo nepotřebují) - www.soutezezus.cz/heslo.

   Kontakty (předsedové KUR, předsedové sekcí ÚUR, Technická podpora) - www.soutezezus.cz/kontakty.

Rejstřík

 • A
 • administrativa soutěží
 • Aktualizace údajů o škole
 • B
 • Bodování v případě 7 porotců
 • C
 • Co konkrétně EOS ZUŠ nabízí?
 • Co mám udělat, když jsem zjistil chybu v Přihlášce a je po uzávěrce soutěže?
 • Co mám udělat, když si omylem smažu kolo?
 • Co mám udělat pro postup žáka do dalšího kola? Nevidím v dalším kole žáky, kteří postoupili.
 • Co mám udělat pro postup žáka, který dostal pouze návrh na postup?
 • Cookies
 • D
 • Diplom
 • G
 • GDPR v EOS
 • CH
 • Chci si zkušebně vytisknout Diplom a stále se mi zobrazuje i slovo „UKÁZKA“
 • J
 • Jak mám postupovat v případě, že se žák nebo soubor na soutěž nedostavil?
 • Jak mám vyplnit Přihlášku do soutěže? Kdo ji může vyplnit?
 • Jak mohu přeskupit soutěžící v rámci bloku již hotového Harmonogramu?
 • Jak mohu upravit informace o ZUŠ?
 • Jak nastavím tisk Diplomu?
 • Jak se tvoří Výsledková listina?
 • Jak správně vložit přílohu do Přihlášky literárně–dramatické soutěže?
 • Jak vložit do Přihlášky výtvarné soutěže obrázky a fotografie?
 • Je možné Přihlášku do soutěže později ještě upravit?
 • Jsem ředitelem školy. Co můžu nebo musím v EOS ZUŠ udělat?
 • K
 • Kam se elektronická Přihláška odešle?
 • Kde najdu počet soutěžících z jednotlivých krajů?
 • Kdo má právo upravovat soutěžní kolo
 • Kdy je potřeba vyplnit název souboru?
 • Kdy vidí výsledkovou listinu veřejnost?
 • Kontakty
 • Kontrola vyplněné Přihlášky do soutěže
 • L
 • Lze seřadit soutěžící podle ZUŠ?
 • M
 • Mohu do soutěže přihlásit žáky z více ZUŠ?
 • Mohu jednomu žákovi udělit dvě zvláštní ceny?
 • Mohu vytisknout i čestné uznání?
 • Musí se Přihláška do soutěže tisknout, podepisovat a razítkovat?
 • Může porota zvolit možnosti bodování?
 • N
 • Na Prezenční listině porotců, pedagogů a hostů je jméno pedagoga 2x
 • Nastavení soutěžního kola
 • Nejčastěji kladené otázky
 • Nejčastější otázky týkající se Přihlášek
 • O
 • Obrázek na Diplom
 • Oprávněná osoba a přidělování práv
 • organizace soutěží
 • P
 • Poslat zprávu z EOS ZUŠ
 • Postup organizace soutěží v EOS ZUŠ
 • Postup přihlášení do soutěže v EOS ZUŠ
 • Postup zadání nekonajícího se školního kola
 • Proč nevidím obrázek na Diplomu?
 • Proč nevidím Přihlášky žáků, které jsem si navedl do systému?
 • Pro koho je EOS ZUŠ určen?
 • Přidání nového krajského předsedy sekce
 • Přihláška do soutěže
 • přihláška do soutěže
 • Přihlášku jsem omylem zadal dvakrát. Jak ji mám ze systému smazat?
 • Přihlášky do Soutěžní přehlídky literárně–dramatického oboru
 • Přihlášky do Soutěžní přehlídky výtvarného oboru ZUŠ
 • Přístupové údaje do EOS ZUŠ
 • Při vyplňování Bodovací tabulky nemám zašednutá příslušná políčka u pedagogů, kteří bodovat nemají
 • R
 • Role, možnosti, povinnosti
 • S
 • smysl EOS
 • soutěže
 • Strana Soutěže
 • Stručný návod pro bodování porotců
 • T
 • Tisk Diplomu
 • Úprava Diplomu
 • Úprava Přihlášky do soutěže
 • Úprava soutěžního kola
 • V
 • Věk žáka na Přihlášce do soutěže
 • Věk žáka na Přihlášce do soutěže LDO
 • Vygenerování přístupových údajů pro nového administrátora školy stávajícím ředitelem
 • Z
 • Zamykání soutěžních kol
 • Zapomenuté heslo
 • Získání přístupových údajů do EOS
 • Získání přístupových údajů v případě, že stávající ředitel neprovedl změnu ve vedení školy v EOS
 • Změna osobních údajů

Poznámky

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iZUŠ … více času na umění